Bioakumulacja molibdenu i innych pierwiastków śladowych w roślinach na terenach występowania łupków menilitowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Małgorzata Stojek

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego