Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania odpadów powstających podczas poszukiwania i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych na przykładzie województwa pomorskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Anita Starzycka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego