Śladami bursztynowego górnictwa na Pomorzu – ścieżki geologiczne w województwie pomorskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geoturystyka

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Anna Małka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego