Wprowadzenie do Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP) informacji o nowych geostanowiskach na terenie całej Polski i modernizacja aplikacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geostanowiska, geoturystyka

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Magdalena Sidorczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej