Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2015-2017

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:PSH, hydrogeologia, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Żródło finansowania:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie