Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia

Słowa kluczowe:surowce, geologia

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Mariusz Socha

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej