Monitoring geodynamiczny Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: tektonika

Słowa kluczowe:monitoring, geodynamiczny

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Tomasz Czerwiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej