Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geoturystyka, georóznorodność

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Katarzyna Szadkowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej