Pomorski Ośrodek Edukacji Geologicznej "Biała Góra" (etap I)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geoturystyka, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Agnieszka Strzelecka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej