Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:hydrogeologia, służba hydrogeologiczna, wody podziemne, pomiary automatyczne

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Agnieszka Brzezińska

Główny zleceniodawca:Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Żródło finansowania:Unia Europejska