Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, monitoring

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Anna Kuczyńska

Główny zleceniodawca:Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Żródło finansowania:Unia Europejska