Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:solanki, wody termalne, wody lecznicze, dane geologiczne, hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Izabella Gryszkiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej