Mineralogia i geochemia pyłów jako wskaźnik pochodzenia i kierunków migracji, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz Dyrektywy Pyłowej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:pyły, geochemia

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Wojciech Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej