Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000 (II) - prace wykonywane w latach: 2016-2019 -prace własne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:geologia środowiskowa, mapa geośrodowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Olimpia Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej