Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2015 -2018

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:hydrogeologia, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Anna Rojek

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej