Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:mogilniki

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Wojciech Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej