Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni Wilgi

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:hydrogeologia, dokumentacja, zasoby dyspozycyjne wód

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Grażyna Gorczyca

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej