Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:wody mineralne, solanki, wody termalne, wody lecznicze, bank danych, geoinformacja, geologiczne bazy danych

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Izabella Gryszkiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej