Opracowanie dokumentacji oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego Turów na stronę czeską (etap II). Wykonanie modelu koncepcyjnego budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych wyznaczonego obszaru badań

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:KWB Turów, oddziaływanie, wody podziemne, kwerenda

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Rafał Serafin

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zadanie realizowane na podstawie przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań państwowej służby geologicznej w 2022 r.

Głównym celem zadania było opracowanie szczegółowego modelu numerycznego, który wykorzystany będzie do oceny oddziaływania odkrywki KWB Turów w obszarze transgranicznym Polska – Republika Czeska – Saksonia (Niemcy).

Całkowita wartość zadania: 1 014 991,86 złotych.

100% finansowania pochodzi z budżetu państwa.

znaki strona www

Wykaz zakupionych środków trwałych (cz. 41, dz. 710, roz. roz. 71095, § 6230, wg klasyfikacji budżetu zadaniowego 12.4.1.3):

  • aparatura do "slug testów" - 1 szt. (12 479,51 zł),
  • samochód terenowy - 1 szt. (198 951,50 zł),
  • zakup licencji na oprogramowanie Groundwater VISTAS z kluczami sprzętowymi - 2 szt. (52 791,60 zł).