Ocena środowiskowa składowisk mineralnych surowców odpadowych dla terenu całej Polski wraz ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:składowiska odpadów, surowce mineralne, ocena środowiskowa, mineralne surowce odpadowe, recykling

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Mateusz Szadkowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej