Środki na finansowanie w 2022 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą"

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:hydrogeologia, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Infrastruktury

Żródło finansowania:Ministerstwo Infrastruktury