Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:georóżnorodność, geoturystyka, edukacja

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Katarzyna Szadkowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej