Atlas geochemiczny Lublina i okolic w skali 1:50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia

Słowa kluczowe:geochemia, Lublin, atlas, kartografia geochemiczna

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Irena Wysocka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej