Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:systemy informatyczne

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Mateusz Hordejuk

Główny zleceniodawca:{contract.title}

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej