Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:psg, geologia morza, budowa geologiczna, obszary morskie

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej