Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych, dla których organem wiodącym jest Główny Geolog Kraju: koordynacja i rozwój Zintegrowanego Systemu Przestrzennej Informacji Geologicznej IKAR w latach 2012-2015.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:dane przestrzenne, Główny Geolog Kraju, IKAR, harmonizacja

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Paulina Kamińska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej