Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 3).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:służba geologiczna, informacja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Tomasz Janicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej