Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:Główny Geolog Kraju, polityka surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Krzysztof Szamałek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej