Baza danych punktów dokumentacyjnych polskich obszarów morskich - weryfikacja i harmonizacja zasobów oraz integracja z Centralną Bazą Danych Geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:baza danych, punkty dokumentacyjne, obszary morskie, CBDG

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Wojciech Jegliński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej