Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej. Zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:baza danych, służba geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Marek Sołowczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej