Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, mapa Polski, szczegółowa mapa geologiczna Polski, kartografia, SmgP

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Tomasz Krzywicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000