Nowelizacja stratygrafii syluru brzeżnej części kratonu wschodnioeuropejskiego (obszar Lubelszczyzny i Podlasia)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
stratygrafia

Słowa kluczowe:kraton wschodnioeuropejski, platforma wschodnioeuropejska, Lubelszczyzna, Podlasie, sylur

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Teresa Podhalańska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowelizacja stratygrafii syluru brzeżnej części kratonu wschodnioeuropejskiego (obszar Lubelszczyzny i Podlasia)