Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych z odsłonięć w Częstochowie, w świetle badań mikropaleontologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleontologia
sedymentologia

Słowa kluczowe:jura, iły rudonośne, Częstochowa, mikropaleontologia, paleośrodowisko

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jolanta Smoleń

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych z odsłonięć w Częstochowie, w świetle badań mikropaleontologicznych