Stratygrafia osadów plejstoceńskich stanowiska archeologicznego w jaskini Stajnia k. Mirowa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:plejstocen, stratygrafia, archeologia, jaskinia, Stajnia, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, osady jaskiniowe, stanowisko archeologiczne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Marcin Żarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stratygrafia osadów plejstoceńskich stanowiska archeologicznego w jaskini Stajnia k. Mirowa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej