Stratygrafia środkowego i górnego plejstocenu w wybranych obszarach reperowych Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
stratygrafia

Słowa kluczowe:plejstocen, reper, Polska, osady plejstocenu, neogen, czwartorzęd

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego