Pogranicze dewonu i karbonu w Polsce, sukcesje faun konodontowych, otwornicowych i palynomorf oraz stratygrafia zderzeniowa a planowana przez Podkomisję Stratygrafii Dewonu IUGS rewizja granicy dewon-karbon

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:dewon, karbon, konodonty, fauna konodontowa, otwornice, palynomorfy, stratygrafia zdarzeniowa, IUGS, granica dewon/karbon, granica dewon-karbon

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Hanna Matyja

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pogranicze dewonu i karbonu w Polsce, sukcesje faun konodontowych, otwornicowych i palynomorf oraz stratygrafia zderzeniowa a planowana przez Podkomisję Stratygrafii Dewonu IUGS rewizja granicy dewon-karbon