Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
stratygrafia

Słowa kluczowe:paleogen, neogen, Polska północno-wschodnia, trzeciorzęd

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej