Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty bioróżnorodności morskich zespołów faun mszywiołowych (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe) oraz ich znaczenie dla procesu ewolucji, zmian klimatycznych i związków biogeograficznych w ekosystemie polarnym Antarktyda

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia

Słowa kluczowe:bioróżnorodność, mszywioły, fauna mszywiołowa, Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe, zmiany klimatyczne, paleoklimat, ekosystem polarny Antarktyda Zachodnia, ekologia

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Urszula Hara

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty bioróżnorodności morskich zespołów faun mszywiołowych (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe) oraz ich znaczenie dla procesu ewolucji, zmian klimatycznych i związków biogeograficznych w ekosystemie polarnym Antarktyda