Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:Warszawa, model przestrzenny, geologia, geoturystyka, edukacja

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy