Analiza zmienności geochemicznej i izotopowej materii organicznej i minerałów w skałach osadowych Karpat - rejon bieszczadzki

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:geochemia, izotopy, badania izotopowe, materia organiczna, skały osadowe, Karpaty, Bieszczady

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza zmienności geochemicznej i izotopowej materii organicznej i minerałów w skałach osadowych Karpat - rejon bieszczadzki