Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1 , 200 000, wydanie A i B - etap II, arkusze, Świdwin, Elbląg, Częstochowa, Leszno, Łuków, Warszawa Wschód, Sandomierz, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Grudziądz

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:reambulacja, mapa geologiczna Polski, Polska, Świdwin, Elbląg, Częstochowa, Leszno, Łuków, Warszawa Wschód, Sandomierz, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1,200 000, wydanie A i B - etap II, arkusze, Świdwin, Elbląg, Częstochowa, Leszno, Łuków, Warszawa Wschód, Sandomierz, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Grudziądz