Porównanie zmian środowiskowych i klimatycznych w wybranych obszarach wschodniej Polski w plejstocenie środkowym i górnym na tle zmian holoceńskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zmiany klimatu, zmiany środowiskowe, wschodnia Polska, plejstocen, holocen, neogen, czwartorzęd, klimat

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Hanna Winter

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Porównanie zmian środowiskowych i klimatycznych w wybranych obszarach wschodniej Polski w plejstocenie środkowym i górnym na tle zmian holoceńskich