Metodyka opracowania mapy potencjału radonowego obszarów zbudowanych z czwartorzędowych utworów glacjalnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:czwartorzęd, glacjał, utwory glacjalne, radon, potencjał radonowy, mapa potencjału radonowego

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Stanisław Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Metodyka opracowania mapy potencjału radonowego obszarów zbudowanych z czwartorzędowych utworów glacjalnych