Opracowanie metodyki przetwarzania i wizualizacji danych geośrodowiskowych metodami interpolacyjnymi w aplikacjach GIS

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:GIS, wizualizacja danych, geośrodowisko, interpolacja

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Tomasz Gliwicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie metodyki przetwarzania i wizualizacji danych geośrodowiskowych metodami interpolacyjnymi w aplikacjach GIS