Ocena możliwości poszerzenia bazy zasobowej - poszukiwanie nowych rezerw w otoczeniu złoża Lubin-Sieroszowice

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:miedź, złoża miedzi, złoże Lubin-Sieroszowice, baza zasobowa

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Stanisław Speczik

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ocena możliwości poszerzenia bazy zasobowej - poszukiwanie nowych rezerw w otoczeniu złoża Lubin-Sieroszowice