Diageneza a porowatość piaskowców jury dolnej na Niżu Polskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:diageneza, porowatość, jura Niż Polski, piaskowce

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Aleksandra Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Diageneza a porowatość piaskowców jury dolnej na Niżu Polskim