Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:paleogen, neogen, Niż Polski, trzeciorzęd

Rok rozpoczęcia: 2006

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jacek Kasiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych