Rozpoznanie petrologiczne wybranych pokładów węgla brunatnego Polski podstawa ich paleośrodowiskowej interpretacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:węgiel brunatny, paleośrodowisko, kopaliny, złoża kopalin, paleogen, neogen

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Grzegorz Nowak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego