Strefowość mineralizacji kruszcowych wokół intruzji kłodzko-złotostockiej w Sudetach

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:mineralizacja kruszcowa, intruzja kłodzko-złotostocka, Sudety

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Stanisław Speczik

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Strefowość mineralizacji kruszcowych wokół intruzji kłodzko-złotostockiej w Sudetach