Zbadanie możliwości występowania mineralizacji Au-Pt-Pd w utworach czerwonego spągowca w zachodniej części monokliny przedsudeckiej.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:mineralizacja Au-Pt-Pd, złoto, platyna, pallad, czerwony spągowiec, monoklina przedsudecka, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Sławomir Oszczepalski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zbadanie możliwości występowania mineralizacji Au-Pt-Pd w utworach czerwonego spągowca w zachodniej części monokliny przedsudeckiej.